Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 10. 01

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                211.029  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              245.711 ezer forintban

állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2.§ (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                                 138.918 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                                                     61.592 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                              14.625 eFt

c) dologi kiadások:                                                                    46.976 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    1.270 eFt

e) egyéb működési célú kiadások :                                             14.455 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 51. 079 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) a beruházások:                                                                         3. 364 eFt

b) felújítások:                                                                               47.715 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét 3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. §

(1)  Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3) Tiszagyulaháza község 2016. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be

(7) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(8) Tiszagyulaháza Község 2016. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Tiszagyulaháza Község 2016. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) Tiszagyulaháza Község 2016. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község 2016. évi vagyonkimutatását a rendelet 11.

       melléklete tartalmazza4. A maradvány


5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 34.682 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.5. Záró rendelkezések


6. §  Ez a rendelet a 2017. június 1 napján lép hatályba.Tiszagyulaháza, 2017. május 29.  Mikó Zoltán                                                                                   Dr. Kiss Imre

  polgármester                                                                                         jegyző