Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása


(1)       Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását a képviselő-testület

                                    662 912 734 Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 756 900 394 Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 1 688 288 490 Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                    662 912 734 Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 756 900 934 Ft módosított kiadási előirányzattal

          1 450 088 785Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.


(2)       A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási  kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15.  melléklete tartalmazza.


2.§

(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2017. évi szabad maradványát 6 996 781 Ft-ban állapítja meg és jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő      
 helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán      
 rendelkezni fog.


3. §

(1)   Az önkormányzat és intézményeinek 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
       rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.


4. §

(1)  A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

                                                          

   Majoros János   s.k.                                                           Dr. Szombati Csaba Gábor s. k.

       polgármester                                                                              jegyző