Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.31.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2018.05.31.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mezőkeresztesi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

(1) Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását a képviselő-testület

662 912 734 Ft eredeti bevételi előirányzattal
1 756 900 394 Ft módosított bevételi előirányzattal
1 688 288 490 Ft tényleges bevétellel
valamint
662 912 734 Ft eredeti kiadási előirányzattal
1 756 900 934 Ft módosított kiadási előirányzattal
1 450 088 785Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2017. évi szabad maradványát 6 996 781 Ft-ban állapítja meg és jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő
helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán
rendelkezni fog.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.