Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 02. 26 - 2022. 02. 26

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2022.02.26.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 20/2000./XII.15./ sz. Rendelet módosításáról szóló 11/2013 (VIII.30.) rendelet.

3. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2012.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014 (VIII.22.) rendelet.

5. § Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2014 (XII.18.) rendelet.

6. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015 (II.26.) rendelet.

7. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2015 (VII.2.) rendelet.

8. § Hatályát veszti a vásárokról és a piacokról szóló 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015 (VIII.24.) rendelet.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015 (XII.19.) rendelet.

10. § Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016 (I.29.) rendelet.

11. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.12.) rendelet.

12. § Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016 (V.20.) rendelet.

13. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról szóló 12/2016 (IX.23.) rendelet.

14. § Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 17/2016 (XII.2.) rendelet.

15. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) rendeletének módosítása című 2/2017 (II.14.) rendelet.

16. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (II.14.) rendelet.

17. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2017 (IV.28.) rendelet.

18. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.15.) rendelet.

19. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2018 (V.31.) rendelet.

20. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019 (III.8.) rendelet.

21. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2019 (V.30.) rendelet.

22. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2020.(VI.26.) rendelet.

23. § Hatályát veszti a Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.