Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 18- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.03.18.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 35. §-a az alábbi /5/ bekezdéssel egészül ki:

„A belső ellenőrzési feladatok ellátását Mezőkeresztes Város Önkormányzata biztosítja Intézményei számára is.
A feladatellátás vállalkozási szerződéssel, megbízási díjjal külső személy által történik, aki rendelkezik a belső ellenőrök nyilvántartásának regisztrációjával.

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.