Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (VIII.24.) rendelete

a vásárokról és a piacokról szóló 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. Rendelet 6. § szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


A vásárokról és a piacokról szóló 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Országos állat- és kirakodóvásár minden hónap második hétfői napján 6 órától 14 óráig tartható.”


  1. §


Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.
        Majoros János   s.k.                                                                                        Tóth Ábel s.k.

            polgármester                                                                                                   jegyző