Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

3. §


a; 97.720 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           70.519 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                     27.201 e Ft.


b; 111.667 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          88.737 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                    22.930 e Ft.

hagyja jóvá.


2.§.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Szenyér Község Önkormányzat 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) Szenyér Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(5) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6) képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.

A képviselő – testület az önkormányzat a 2017. évi mérlegének alakulását e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
5.§.


A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának eredménye e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2017. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napján, a kihirdetést követő óra kezdetekor lép hatályba.


kmf.


                                               Bogdán Imre                                                                       Vezér Ákos

                                               polgármester                                                                          jegyzőKihirdetve: 2018 május 31. 16.00. óra                                                                                                                                             Vezér Ákos

                                                                                                                                                jegyző

Mellékletek