Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 13/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Hatályos: 2016. 09. 22- 2023. 09. 08

Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 13/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

2016.09.22.

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Nemesbük község közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi , valamint a védőnői egészségügyi ellátást biztosító személyekre terjed ki.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek megállapítása

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 háziorvosi körzet működik.

(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi körzet működik.

(3) A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A fogorvosi körzetek megállapítása

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 fogorvosi körzet működik.

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A védőnői körzetek megállapítása

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 védőnői körzet működik.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi , fogorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

6. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozó települések jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat közigazgatási területe a 4. melléklet szerint.

Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása

7. § Az iskola egészségügyi ellátás körzethatára a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolára 8380 Hévíz, Kossuth u. 2. és a Nemesbüki Óvodára (8371 Nemesbük, Rákóczi u. 28.) –és az ezen intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre - terjed ki.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatatás körzeteinek meghatározásáról szóló 8/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi körzet

1. Háziorvosi körzet: Hévíz 2. számú körzet, megállapodás alapján Hévíz, Nemesbük és Zalaköveskút közigazgatási területe, Háziorvosi körzet központi rendelője:8380 Hévíz, József A. u. 2.

2. Házi gyermekorvosi alapellátás: megállapodás alapján Hévíz, Nemesbük és Zalaköveskút közigazgatási területe

Házi gyermekorvosi körzet központi rendelője: 8380 Hévíz, József A. u. 2.

2. melléklet a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet
Fogorvosi körzet: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút és Vindornyalak községek közigazgatási területe, Fogorvosi körzet rendelője: 1. sz. körzet 8380 Hévíz, József A. u. 2.

3. melléklet a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzet
Védőnői körzet: Hévíz 1. számú körzet, megállapodás alapján Hévíz, Nemesbük és Zalaköveskút közigazgatási területe, Védőnői körzet központi rendelője:8380 Hévíz, József A. u. 2.

1a.

1b.

4. melléklet a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás
Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Alsópáhok, Nemesbük, Zalaköveskút községek közigazgatási területe, Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyelet központi rendelője: 8380 Hévíz, József A u. 2. Fogorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Zalaköveskút község közigazgatási területe, Fogorvosi ügyelet központi rendelője: IV DENTAL Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola u, 16/d.

1a.