Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005 (VIII.25..) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2022. 01. 01

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005 (VIII.25..) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

2022.01.01.

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót.

Az adó mértéke

1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5%-a.

(2)1 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.

(3) Mentes az iparűzési adó alól: a háziorvos, védőnő vállalkozó ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevételének legalább 80%-a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

(4)2 Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg.

Átmeneti és záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követő naptól kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 16/1999. (XI.29.) KT. rendelete. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

A 14/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a 6/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet 1 §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 08. 07.

2

Az 1. § (4) bekezdését a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.