Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 32/2006. (XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hatályos: 2007. 01. 01

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 32/2006. (XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

2007.01.01.

Szabadkígyós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló - többször módosított - 2000 évi XLIII. tv. 35. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, összhangban a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1-4. és 8-11. §-aival Szabadkígyós község illetékességi területére vonatkozóan megalkotja a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendeletét.

1. § Szabadkígyós Község illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet 2007. január 1.lép hatályba.