Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 04. 15- 2009. 04. 15

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2009.04.15.

Kehidakustány község Önkormányzatának Képviselő Testülete által alkotott, a község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2008.(VIII. 5.) számú rendeletének módosításáról a Képviselő Testület az alábbi rendeletet hozza.

1. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2009. április 15-én lép hatályba, és 2009. április 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelethez