Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési íjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 01 - 2014. 07. 02

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési íjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.07.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul

2. § Ez a rendelet 2014. július 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.