Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 09 - 2015. 10. 09

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.10.09.

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építési osztály, a Békés Megyei Kormányhivatal -Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Békés Megyei Önkormányzat, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata, Kardos Község Önkormányzata, Kondoros Község Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata, Mezőtúr Város Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szentes Város Önkormányzata, Eperjes Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szarvas Város Önkormányzata Képviselő- testületének Szarvas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2006. (V. 19.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. október 10. napjával.