Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(I.28.)önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 9/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 01. 29- 2015. 01. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(I.28.)önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 9/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015.01.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 13. pontjában meghatározott feladatkörében, és a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a következő rendeletet alkotja:

1. § A képviselő-testület az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 9/2008.(XII.15.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. § . Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.