Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 01 - 2015. 06. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.06.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2015. június 1-én lép hatályba

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. június 2. napjával.