Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2022.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 35. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottsága és 37. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével – a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok, Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Csákvári Önkormányzati Társulás hatályos Társulási Megállapodásában meghatározott települési önkormányzatok teljes közigazgatási területére kiterjed.

2. § Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 területi védőnői körzetet hoz létre a védőnői feladatok ellátására, amelyek a településeken működő oktatási és nevelési intézményekben is ellátják a védőnői feladatokat.

3. §1 A védőnői körzetekhez tartozó utcák felsorolását jelen rendelet 1. melléklete, az intézmények felsorolását 2. melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.

1. melléklet2

A védőnői szolgálat védőnői körzeti meghatározása

1. I. számú védőnői körzethez tartozó utcák:

1.1. Csákvár: Akadémia köz, Akadémia utca, Alsó-Haraszt utca, Aranyhegyi út, Báraczházi dűlő, Béke utca, Bem utca, Benedek Elek köz, Dobogó dűlő, Dobogó utca, Dobogóhegy, Erdő utca, Esterházy Móric köz, Fazekas utca, Fecske utca, Fehér út, Felső-Haraszt utca, Felső-Zöldhegyi dűlő, Fornapuszta, Gánti utca, Gubai I.-VII. dűlő, Gyümölcs köz, Gyümölcs utca, Haraszt, Haraszt utca, Haraszt köz, Hegyalja köz, Kálvária köz, Kálvária utca, Mókus dűlő, Móric major, Nagyhegy, Nagyhegyi I.-V- dűlő, Nimród utca, Petőfi Sándor utca, Puskaporos dűlő, Szent Imre út, Tamási Áron utca, Temető utca, Tersztyánszky dűlő, Tersztyánszky Ödön körút, Vajda János utca, Vaskapu I.-VII. dűlő, Vízmű I.-II. dűlő, Zöldhegyi dűlő

1.2. Gánt: Bagoly köz, Balás Jenő utca, Bányatelep, Béke tér, Birs köz, Fehérvár út, Fő utca, Gánti út, Gránás kültelek,Harangvirág utca, Harkályösvény utca, Hegyalja út, Horogvölgyi utca, József Attila utca, Kossuth utca, Kőhányás, Körtevirág utca, Németgránási út, Petőfi utca, Szilva köz, Táncsics utca, Vértes utca, Vérteskozma, Völgy utca.

2. II. számú védőnői körzethez tartozó utcák:

2.1. Csákvár: Ady Endre utca, Badacsony dűlő, Bagóhegy-dűlő, Bagóhegyi I.-II. dűlő, Batthyány utca, Berényi utca, Damjanich utca, Disznóhegy dűlő, Disznóhegyi I.-II. dűlő, Dobos utca, Dózsa György utca, Fácánkerti dűlő, Floriana tér, Haladás utca, Jókai utca, József Attila utca, Kastélypark, Kenderesi út, Kertész utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca, Kossuth Lajos utca, Kotlóhegy, Kotlóhegyi I.-III., V.-XI. dűlő, Kotlóhegyi IV. fasor, Malachegy, Malachegyi I.-II. dűlő, Malachegyi-Felső dűlő, Mikes Kelemen utca, Parksor, Pataksor utca, Paulini Béla utca, Radnóti utca, Rákóczi utca, Szent Orbán dűlő Traktoros utca, Vöröskapu utca, Vörösmarty utca,

2.2. Vértesboglár: Ady Endre utca, Alkotmány utca, Bolgár tanya, Dózsa utca, Kossuth utca, Május 1. utca, Papkert, Petőfi utca, Pince köz, Rákóczi utca, Streith Miklós utca, Szélesrét.

3. III. számú védőnői körzethez tartozó utcák:

3.1. Csákvár: Arany János. utca, Árpád utca, Bokréta utca, Hunyadi utca, Kálvin utca, Káposztás kert utca, Luther utca, Malom utca, Május 1. utca, Móricz Zsigmond utca, Ostrom utca, Sashegy dülő, Szabadság tér, Szabadság utca, Szabolcs köz, Szabolcs utca, Széchenyi utca, Szilárd Gyula utca, Szent István utca, Szent Mihály tér, Szent Vince utca, Táncsics Mihály utca, Tompa M. utca, Városkút tér, Vértes utca

3.2. Csákberény: Ady Endre utca, Bajcsy- Zsilinszky utca, Dózsa utca, Hősök tere, István utca, Jókai köz, Kossuth utca, Mansbarth utca, Meran park, Muskotály utca, Orond puszta, Öreghegy Ezerjó utca, Öregyhegy Rigó köz, Öreghegy Tramini utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Rigó köz, Rizling utca, Szikszai utca, Táncsics köz, Vértes utca

2. melléklet3

A védőnői szolgálat által ellátott intézmények felsorolása

1. Csákvár I. sz. körzet

1.1. Óvoda: Lórántffy Református Óvoda és Bölcsőde 8083 Csákvár, Szent István u.2.

1.2. Iskola: Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 5-8.oszt. 8083 Csákvár, Szabadság tér 8.

1.3. Óvoda: Gánti Német Nemzetiségi Óvoda 8082 Gánt, Táncsics u.4.

1.4. Iskola: Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Gánti Telephely 8082 Gánt, Béke tér 20.

2. Csákvár II. sz. körzet

2.1. Óvoda: Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 8083 Csákvár, Ady Endre u. 2.

2.2. Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája 8083 Csákvár, Szabadság tér 13.

2.3. Óvoda: Vértesboglár Általános Művelődési Központ 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

2.4. Iskola: Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 14.

3. Csákvár III. sz. körzet

3.1. Iskola: Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-4.oszt. 8083 Csákvár, Szabadság tér 8.

3.2. Óvoda: Vértesalja Óvoda 8073 Csákberény, Hősök tere 43.

3.3. Iskola: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája Csákberényi Telephelye 8073 Csákberény, Kossuth u. 15.

1

A 3. § a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.