Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

(2) Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki

a) salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett, az olyan speciális képzést nyújtó köznevelési intézmény kivételével, amely Salgótarján közigazgatási területén nem található,

b) beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap vagy első mesterképzésének nappali tagozatára,

c) vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató).

(3) A 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést az általános orvos és fogorvos képzés esetén nem kell alkalmazni.

(4) A pályázat tartalmi elemei:

a) pályázó adatai,

b) a pályázó részletes önéletrajza,

c) a felsőoktatási intézményre vonatkozó adatok,

d) a tanulmányokra megjelölt képzési-és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időkeret megjelölése,

e) az érettségi bizonyítvány másolata,

f) a felsőoktatási intézmény igazolása a beiratkozásról, illetve a hallgatói jogviszonyról.”

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.