Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2016.04.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a 2016. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.