Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2022. 02. 02

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról

2022.02.02.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletét, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eütv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és a Eütv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Tisztifőorvos és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 Az egészségügyi alapellátás körében Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetet alakít ki. A körzet valamennyi egészségügyi alapellátás tekintetében kiterjed a teljes településre, melynek közterület jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Pusztamonostor község közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 48.

(3) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik az orvosi körzet területével. A védőnői körzet székelye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

(4)3 Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az adott szolgáltatás székhelyén a település teljes közigazgatási területére kiterjedően biztosítanak.

(5)4 A fogorvosi alapellátás körében a település teljes közigazgatási területére kiterjedően a felnőtt- és gyermekfogászatot az Önkormányzat Jászfényszaru Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. A fogorvosi körzet székelye: 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1.

(6)5 A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében a település teljes közigazgatási területére kiterjedően látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 5100 Jászberény, Thököly út 13.

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1

A bevezető a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (6) bekezdése a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. mellékletet a Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.