Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 2/2016. (I.29) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 30- 2017. 03. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 2/2016. (I.29) rendelet módosításáról

2017.03.30.

1. § (1) Az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt a költségvetési rendeletben megállapított

Költségvetési bevételét 146.398 eFt-tal
Költségvetési kiadását 120.172 eFt-tal
Finanszírozási bevételét -50.712 eFt-tal
Finanszírozási kiadását -24.486 eFt-tal
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét 380.223 eFt-ban
módosított költségvetési kiadását 587.936 eFt-ban
a költségvetési egyenleg összegét -207.713 eFt-ban
-ebből működési célú hiány -39.676 eFt
felhalmozási célú hiány -168.037 eFt
módosított finanszírozási bevételét 322.736 eFt-ban
módosított finanszírozási kiadását 115.023 eFt-ban
a költségvetési egyenleg összegét 207.713 eFt-ban
-ebből működési célú hiány -189 eFt
felhalmozási célú többlet 207.902 eFt
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat a Képviselő testület
Személyi juttatások: 131.802 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 35.500 eFt
Dologi kiadások: 120.665 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.054 eFt
Egyéb működési célú kiadások: 218.012 eFt
Beruházások: 14.715 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások: 56.188 eFt
Finanszírozási kiadások: 115.023 eFt
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata a személyi juttatások előirányzatát 25.333 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.586 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 20.503 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 2.454 eFt-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 144.587 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 10.070 eFt-tal megemeli, , a felújítások előirányzatát 91.361 eFt-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 139.149 eFt önkormányzati többlettámogatást, 989 eFt működési bevétel csökkenést, működési célú átvett pénzeszköz 235 eFt növekedését, 2.200 eFt felhalmozási bevétel növekedést és 5.803 eFt közhatalmi bevétel emelkedést állapít meg.

(2) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1-27. számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet