Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2023. 10. 21

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

2023.10.21.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (6) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1

1. §2

2. §

3. §

4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8. §7

9. §8

10. §9

11. §10

12. §11

A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

13. § (1)12 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) az önkormányzat fizeti meg a koncessziós társaság részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A lakossági hulladékbirtokos részére 100 %-os díjmentességet biztosít.

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

(6)17

(7)18

13/A. §19

Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 1. § (4)-(5) bekezdései, a 3. § (1) bekezdés a) ,b), c), d) pontjai, a 14. §, 14/A. §, 14/B. §, 15. §, 15/A. §, 15/B. §-ai, és az 1. melléklete.

1

A bevezető a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

2

Az „A rendelet hatálya” alcímet (1-3. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az „Értelmező rendelkezések” alcímet (4. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az „A közszolgáltatás tartalma” alcímet (5. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az „A hulladék rendszeres begyűjtése” alcímet (6. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az „Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai” alcímet (7. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az „A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai” alcímet (8. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az „A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai” alcímet (9. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az „A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok” alcímet (10. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A „Zöldhulladék elszállítása” alcímet (11. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az „A lomhulladék elszállítása” alcímet (12. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 13. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 13. § (2) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 13. § (3) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 13. § (4) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. § (5) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 13. § (6) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 13. § (7) bekezdését a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az „Az önkormányzat egyéb hulladékgazdálkodási közfeladatai” alcímet (13/A. §-t) a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § l) pontja hatályon kívül helyezte.