Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 02. 01

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

2021.02.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:

1. § Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.

2. § (1) Az adó mértéke:

(2) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a;

(3) [1]

3. § 1. E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

2. Hatályát veszti Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.