Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 03- 2022. 07. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.12.03.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CLXXXIV.törvény 23. § (5) bekezdés 5.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, -figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3/2014 (XI.8) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. § A a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet 4., 5., és 6. §-a a R. szövegéből törlésre kerül.

2. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A partnerek a lakossági fórumot követően, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét követően, az e rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap felhasználásával, a Korm. rendelet 29/A. § (7) b) pontja szerinti határidőn belül írásos észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon:

3. § Jelen rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 1. napjával.