Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 26- 2019. 02. 26

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.02.26.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 14/A. §-sal egészül ki

„14/A. § (1) A temetési helyek díját a képviselő-testület állapítja meg. A díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az eltemettetésre kötelezett az 1. mellékletben megállapított díjakból 100%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az eltemettetésre kötelezett Nagytevel községben életvitel szerűen él, vagy az elhunyt az elhalálozás időpontjában, vagy azt megelőzően legalább 10 évet Nagytevel községben életvitel szerűen élt.

(3) Az eltemettetésre kötelezett az 1. mellékletben megállapított díjakból 100%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha meglévő sírhelyre történik az urnás temetés, s a sírhely felett jogosult nyilatkozik az eltemetés lehetőségéről.

(4) A (2), (3) bekezdésben foglalt kedvezmények igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges.”

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

1 személyes sírhely 50.000.-Ft
2 személyes sírhely 100.000.-Ft
4 személyes sírhely 200.000.-Ft
Gyermek sírhely 20.000.-Ft
Az ÁFA felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. február 27. napjával.