Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 26 - 2020. 06. 27

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.06.26.

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R. 1. § (2) bekezdés V. Jogcímcsoport:
Felhalmozási bevételek a következők szerint egészül ki:
„ 2. Előirányzatcsoport: Tárgyi eszköz értékesítése
3. Előirányzatcsoport: Részesedések értékesítése”

2. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes bevételét 5.414.719 eFt-ban állapítja meg.”
(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok eFt-ban
„I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.022.847
1. Önkormányzatok működési támogatásai 689.037
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 333.810
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 186.116
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7
3. Egyéb felh. célú tám. bev. ÁHT-on belülről 186.109
III. Közhatalmi bevételek 767.150
2. Termékek és szolgáltatások adói 632.000
IV. Működési bevételek 371.748
1. Intézményi működési bevételek 266.046
V. Felhalmozási bevételek 86.968
1. Ingatlanok értékesítése 85.218
2. Tárgyi eszköz értékesítése 1.750
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1.763
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.763
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.291
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 591
VIII. Finanszírozási bevételek 2.976.836
2. Pénzforgalom nélküli bevételek 2.976.836 „

3. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi összes kiadását 5.414.719 eFt-ban állapítja meg."

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások: 3.081.134
1.1. Személyi juttatások 936.559
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 165.809
1.3. Dologi kiadások 829.584
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.112.444
2. Felhalmozási kiadások 2.263.940
2.1. Fejlesztési célú tartalék 491.659
2.2. Beruházások 772.873
2.3. Felújítások 714.092
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 285.316 „

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

9. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 27. napjával.