Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2020. 02. 15 - 2022. 02. 25

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

2020.02.15.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Farád község helyi önkormányzati képviselőit e tevékenységük elismeréseként tiszteletdíj illeti meg.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a polgármester és alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőre.

3. § A képviselői tiszteletdíj mértéke havi bruttó 30.000.-Ft.

4. § A képviselőnek, a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett útiköltségét (továbbiakban: költségtérítés) a polgármester engedélyezése után ki kell fizetni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képvelő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 14/2014. (X.23.) önkormányzati rendelete.