Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.15..) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 16- 2022. 02. 28

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.15..) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.16.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adóról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. § Az iparűzési adó mértéke évi 2 %.”

2. § Ez a rendelet 2021. január 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.