Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 29 16:22

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.10.30.

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 30-án lép hatályba.

(2) A 1. § 2021. október 30-án 16 óra 22 perckor lép hatályba.

1

Az 1. § a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2021. október 30-án 16 óra 22 perckor lép hatályba.