Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023.07.01.

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Bátaapáti község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, amely magában foglalja a házi gyermekorvosi körzetet is, fogorvosi körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaorvosi ellátásra.”

2. Az alapellátás körzetei

2. § Bátaapáti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 7164. Bátaapáti, Petőfi utca 15.

3. §2

4. § Bátaapáti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe a fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában a bonyhádi IV. számú fogorvosi körzetbe tartozik. A fogorvosi körzet székhelye: 7187 Bonyhád-Majos, XIII. u. 12., Bátaapáti község lakosságának fogorvosi ellátása a 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 15. száma alatti telephelyen (fogorvosi rendelőben ) folyik.

5. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Völgyégi Önkormányzatok Társulásán keresztül az „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladat átadás/átvételi szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 7150. Bonyhád, Bajcsy- Zsilinszky utca 25.

6. § .

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 15. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. §3 Mórágy község Önkormányzata biztosítja a Bátaapáti Község Önkormányzat között született megállapodás alapján, a mórágyi székhelyű, iskolaorvosi feladatok ellátását Bátaapáti község vonatkozásában.”

8. § Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.

1. melléklet4

1

Az 1. § a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.