Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed Bátaapáti község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, amely magában foglalja a házi gyermekorvosi körzetet is, fogorvosi körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaorvosi ellátásra.”

2. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Mórágy község Önkormányzata biztosítja a Bátaapáti Község Önkormányzat között született megállapodás alapján, a mórágyi székhelyű, iskolaorvosi feladatok ellátását Bátaapáti község vonatkozásában.”

3. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-a,

4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.