Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) számú rendelet módosításáról
Általános indokolás
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021.(XI.30.) önkormányzati rendeletét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021.(XI.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint indokolom:
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jogállásáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A polgármester jogállásáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A polgármester feladatairól rendelkezik.
A 4. §-hoz
Az alpolgármester jogállásáról rendelkezik.
Az 5. §-hoz
A jegyző jogállásáról és feladatairól rendelkezik.
A 6. §-hoz
A közös önkormányzati hivatal jogállásáról rendelkezik.
A 7. §-hoz
A rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.
A 8. §-hoz
A III. Fejezet címére tesz javaslatot.
A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.