Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 09
a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
2021. október 14. napján Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendeletében határozta meg a térítésmentes, természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos eljárásrendet. E rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét az alábbiak szerint határozta meg:
„Támogatási kérelmet 2021. november 01. és 2021. november 31. között lehet benyújtani az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségére (8228 Lovas, Fő u. 8.), a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelmeket a képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2021. december 15-ig.”
A támogatás anyagi valamint eljárási feltételeinek megteremtése a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását, valamint az elbírálás határidejének 2022. január 31. napjára történő módosítását tette indokolttá.