Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról

2022.07.01.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja az élelmezési nyersanyagköltségről és az intézményi étkezési térítési díjának megállapításáról szóló rendeletét

1. § (1) A Képviselő-testület az általa fenntartott, gyermekek napközben ellátását nyújtó intézményei Bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési nyersanyagköltségét (térítési díját) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bölcsődében a napi (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 700.- Ft, azaz hétszáz forint, reggeli nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint, tízórai nyersanyagköltsége 100.- Ft, azaz száz forint, az ebéd nyersanyagköltsége 300.- Ft, azaz háromszáz forint, uzsonna nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint.

b) a napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 750- Ft, azaz hétszázötven forint, tízórai nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 450.- Ft, azaz négyszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint;

c) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 750- Ft, azaz hétszázötven forint, tízórai nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 450.- Ft, azaz négyszázötven forint, uzsonna nyersanyagköltsége 150.- Ft, azaz egyszázötven forint;

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások bruttó (ÁFA-val számított) élelmezési térítései:

a) Fábiánsebestyén Gondozási Központ Erzsébet Otthona részére a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora együttes élelmezési térítése: 1.300,- Ft azaz egyezerháromszáz forint, amelyből a reggeli élelmezési térítése 220.- Ft azaz kettőszázhúsz forint, a tízórai élelmezési térítési díja 140-Ft azaz egyszáznegyven forint, az ebéd élelmezési térítési díja 580.- Ft azaz ötszáznyolcvan forint, az uzsonna élelmezési térítési díja 140.-Ft, azaz egyszáznegyven forint, a vacsora élelmezési térítése 220.- Ft azaz kettőszázhúsz forint.

b) Szociális étkeztetés keretében étkezők részére az ebéd bruttó élelmezési térítése: 760,- Ft azaz hétszázhatvan forint

(2) A reggeli nyersanyag költsége nettó 130.-Ft azaz egyszázharminc forint. A tízórai nyersanyag költsége nettó 100.-Ft azaz száz forint. Az ebéd nyersanyagköltsége nettó 350.-Ft, azaz háromszázötven forint. Az uzsonna nyersanyag költsége nettó 100.-Ft, azaz száz forint. A vacsora nyersanyag költsége nettó 130.-Ft, azaz egyszázharminc forint.

3. § (1) Elhordásra a lakosság és más szervek, intézmények és az önkormányzati dolgozók (munkavállalók) részére az ebéd bruttó, (ÁFA-val számított) ára nagyadag esetén: 1.450,- Ft azaz egyezernégyszázötven forint; kisadag esetén: 950.-Ft azaz kilencszázötven forint. A nagyadag ebéd esetén a nyersanyag költség nettó 700.-Ft azaz hétszáz forint. Kisadag esetén az ebéd nyersanyagköltsége nettó 550.-Ft azaz ötszázötven forint.

(2) Azon önkormányzati munkavállalók, közalkalmazottak részére, akik kötelező munkahelyi étkezésben vesznek részt (Babavár Bölcsőde, Fábiánsebestyéni Erzsébet Otthon, Fábiánsebestyén Községi Étkezde, Fábiánsebestyén Napköziotthonos Óvoda dolgozói) bruttó 550.- Ft azaz ötszázötven forint az ebéd ára.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 13/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.