Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

A

B

1

Étkeztetés

440 Ft / nap

2

Házi segítségnyújtás

570 Ft / gondozási óra

3

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

135 Ft / nap