Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2021. 12. 31

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:)

„k) kishajó tárolására. Kishajó kizárólag október 1. és április 30. között, legfeljebb 6 hónapig tárolható a Központi strand bejárata előtti kijelölt csónak be- és kiemelő helyen, valamint a Csónakház melletti rendezvényterületen.”

2. § A közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért 300,- Ft/m2/nap, de minimum 30.000 Ft összegű díjat kell fizetni.”

3. § A közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet
A közterületek használati díja

A

B

1

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik

1.000 Ft/m2/hó

2

mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezése

10.000 Ft/m2/hó

3

önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezése

5.000 Ft/m2/hó

4

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, tüzelőanyag tárolása

1.000 Ft/m2/hó

5

alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, sportrendezvény, alkalmi vagy mutatványos vásár

1.000 Ft/m2/nap

6

vendéglátó-ipari előkert (terasz) kitelepülés céljára

2.000 Ft/m2/nap

7

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

1.000 Ft/m2/nap

8

parti bejáróval csatlakozó víziállás (stég) önkormányzati terület használata bejárónként

20.000 Ft/év

9

kishajó tárolása

1.000 Ft/m2/hó”