Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 11 - 2021. 08. 12

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 429.197.744 forintban
 • b) kiadási fő összegét 429.197.744 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 298.544.512 forintban,
 • b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 130.653.232 forintban;
 • c) az önkormányzat működési célú kiadásait 396.436.950 forintban, ebből:
  • ca) a személyi juttatásokat 189.162.758 forintban,
  • cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.714.057 forintban,
  • cc) a dologi kiadásokat 85.912.561 forintban,
  • cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,
  • ce) az egyéb működési célú kiadásokat 22.168.627 forintban,
  • cf) a beruházási kiadásokat 11.395.414 forintban,
  • cg) a felújítási kiadásokat 54.304.533 forintban;
 • d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 32.760.794 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1.melléklet

2. melléklet

2. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

4. melléklet

4.melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5.melléklet