Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 14
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Képviselői javaslatra történik a szervezeti és működési szabályzat módosítása azzal, hogy rögzítésre kerül, a képviselő-testületi ülésen hangfelvétel készül.