Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Folyás község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) kiadását 151.228.540 Ft
 • b) bevételét 151.228.540 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

 • a) Költségvetési bevételek összesen: 137.333.800 Ft, ebből
  • aa) működési: 62.416.429 Ft
  • ab) felhalmozási: 74.917.371 Ft
 • b) Költségvetési kiadások összesen: 149.258.376 Ft, ebből
  • ba) működési: 60.064.553 Ft
  • bb) felhalmozási: 89.193.823 Ft
 • c) Költségvetési hiány: 11.924.576 Ft, ebből
  • ca) működési többlet: 2.351.876 Ft
  • cb) felhalmozási hiány: 14.276.452 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

 • a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
  • aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 6.751.505 Ft
  • ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 11.799.318 Ft
 • b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
  • ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 2.095.422 Ft, ebből
   baa) felhalmozási hitelek bevételei: 2.062.000 Ft
   bab) államháztartáson belüli megelőlegezés 33.422 Ft
  • bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.970.164 Ft, ebből
   bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 678.642 Ft
   bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 1.291.522 Ft
 • c) Finanszírozási bevételek összesen: 13.894.740 Ft
 • d) Finanszírozási kiadások összesen: 1.970.164 Ft
 • e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 11.924.576 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

 • a) a személyi juttatások előirányzatát 26.176.736 Ft
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.602.487 Ft
 • c) a dologi kiadások előirányzatát 24.526.911 Ft
 • d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.500.000 Ft
 • e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.258.419 Ft
 • f) a beruházási kiadások előirányzatát 89.174.443 Ft
 • g) a felújítási kiadások előirányzatát 19.380 Ft
 • h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
 • i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 1.970.164 Ft

összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 758.419 Ft összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 758.419 Ft”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásait célonként.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. melléklet

3. melléklet

Folyás Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai