Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21
a helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 7/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete módosításának
VÉGSŐ ELŐTERJESZTŐI INDOKOLÁSA
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendelte el a Képviselő-testület helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendeletének módosítását.
A helyi közművelődésről szóló 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelet több helyen olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek nem felelnek meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM. rendeletben ( továbbiakban: Jszr.) foglaltaknak, ezáltal jogszabályt sért.
A módosító rendelet 2. § - 5. §-ai a bevezető részt, illetve a rendelet azon szakaszait módosítják, melyek nem feleltek meg a Jszr.-ben foglaltaknak. A 6. § a közművelődési rendelet felülvizsgálata kapcsán a társadalmi egyeztetés mellett a Szentistváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést írja elő.