Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18
a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (XI. ...) önkormányzati rendelettervezethez
a szociális ellátásokról szóló
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátási formákat és települési támogatásokat a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletében szabályozza. Az elmúlt időszakban felmerült az igény arra, hogy újszülött érkezéséhez az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújtson a szociálisan rászorult személyek részére. Javasolja, hogy az önkormányzati rendeletben a rendkívüli települési támogatások között kerüljön szabályozásra az újszülött érkezéséhez nyújtandó rendkívüli települési támogatás annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át, ha a szülő nő terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, valamint az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Gyanógeregye községben van. A támogatás összegét egyszeri alkalommal legfeljebb 40.000 Ft összegben javaslom megállapítani azzal, hogy a támogatási kérelem az újszülött egy éves koráig nyújtható be. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzati rendelet 9. §-ában szabályozott rendkívüli települési támogatás esetében a jövedelemhatár is kerüljön megemelésre, hogy szélesebb rászorulti kör legyen jogosult a támogatásra. Javasolja, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-ában határozzák meg a jövedelemhatárt.
Az előadottak alapján a szociális rendelet módosításának tervezetét az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Gyanógeregye, 2021. november 16.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.