Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (XI. …..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése felhatalmazta és egyúttal kötelezte a kötelező feladatellátás keretében az önkormányzatokat, hogy a önkormányzati rendeletet alkossanak és meghatározzák a fizetendő térítési díjakat.
A közétkezetési szolgáltató által készített kimutatás részletesen tartalmazza a gyermekek után fizetendő étkezési térítési díjak összegét a közüzemi szolgáltatási díjakra figyelemmel.
Sorokpolány, 2021. november 4.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.