Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Nem idegeníthető el:

a) az olyan Társasházban lévő lakás, melyben minden albetét az Önkormányzat tulajdonában van,

b) az a lakás, amelyre határozott idejű bérleti szerződés áll fenn, kivéve, ha a bérlő megszakítás nélkül legalább 5 naptári éve folyamatosan bérli azt,

c) az arra jogosult részére a díjtartozással érintett lakás a díjtartozás kiegyenlítéséig,

d) az önkormányzat saját erejéből és/vagy állami támogatással épült önkormányzat bérlakás a létesítésétől számított 20 évig.

e) az összkomfortos komfortfokozatú lakásingatlan, kivéve, ha a kérelmet előterjesztő bérlő az ingatlanra határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik,

f) a komfortos komfortfokozatú lakásingatlan, kivéve, ha a kérelmet előterjesztő bérlő az ingatlanra határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik, vagy azok értékesítésével az adott Társasházban az önkormányzati tulajdon teljes egészében megszűnik,

g) az 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában lévő felépítményes, lakásingatlan.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.