Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) A R. 9. § (1) bekezdésében a „20 tonna össztömeget” szövegrész helyébe a „12 tonna össztömeget” szöveg, a 10. § (1) bekezdésében a „20 tonna össztömeget” szövegrész helyébe a „12 tonna össztömeget” szöveg lép.

(2) A R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az „A” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 12 tonna össztömegig, míg a „B” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 20 tonna össztömegig lehet egyedi hozzájárulást igényelni.”

(3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete és a R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A R. I. fejezete a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. A hozzájárulások kiállításából származó bevételek felhasználása

5/B. § (1) A hozzájárulások kiállításából származó bevételek elkülönített alapba kerülnek.

(2) Az alapba befolyt összeget kizárólag a Szentendre Város Önkormányzat kezelésében álló utak felújítására, karbantartására, az utakkal és a forgalmi rend kialakításával kapcsolatos egyéb munkákra, kiadásokra és a kamerarendszer kiépítésére, karbantartására lehet fordítani.”

3. § Nem lép hatályba a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzat módosításáról szóló 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a és 3. § (1) bekezdése.

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § 2021. május 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek

1. „A” övezet: 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet

A
Közterület neve

B
Közterület jellege

C
Megjegyzés

1

ALKOTMÁNY

utca

2

ALSÚ-DUNA

köz

3

ALSÓHEGY

utca

4

ANGYAL

utca

5

ÁPRILY LAJOS

tér

6

APRÓD

utca

7

ARANY JÁNOS

utca

8

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

tér

9

ARZÉN

utca

10

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

11

BARACKOS

köz

12

BARTÓK BÉLA

utca

13

BATTHYÁNY

utca

14

BÉKE

köz

15

BEM

utca

16

BERCSÉNYI

utca

17

BOGDÁNYI

út

18

BOLGÁR

utca

19

BORPINCE

utca

20

BÜKKÖS

part

Dunakanyar körút – Luther tér között

21

CÉH

utca

22

CSILLAG

utca

23

CSILLAG

köz

24

CZÓBEL

sétány

25

DALMÁT

utca

26

DARU-PIAC

tér

27

DÉZSMA

utca

28

DODOLA

utca

29

DUMTSA JENŐ

utca

30

DUNA

korzó

Péter Pál utca – Lázár cár tér között

31

DUNAÁR

utca

32

EGRES

út

Dunakanyar körút – Daru-piac tér között

33

EVEZŐ

utca

34

FELSŐHEGYI

utca

35

FERENCZY KÁROLY

köz

36

FORTUNA

köz

37

tér

38

FULCO DEÁK

utca

39

FUTÓ

utca

40

FÜRDŐ

utca

41

GÖRÖG

utca

42

GŐZHAJÓ

utca

43

GYÖNGYVIRÁG

utca

44

GYÍK

utca

45

HAJÓS

utca

46

HALÁSZ

utca

47

HOLD

utca

48

HONVÉD

utca

49

HUNYADI

utca

50

IGNATOVITY JAKOV

utca

51

IRÁNYI DÁNIEL

utca

52

ISKOLA

utca

53

JANICSÁR

utca

54

JANKÓ JÁNOS

utca

55

JÓKAI MÓR

utca

56

KANONOK

utca

57

KASSAI

utca

58

KERTÉSZ

utca

59

KÍGYÓ

utca

60

KISFALUDY

utca

61

KMETTY JÁNOS

tér

62

KOSSUTH LAJOS

utca

63

KÖR

utca

64

KÖZÉPHEGY

utca

65

KUCSERA FERENC

utca

66

KURUC

utca

67

LEVENDULA

utca

68

LILIOM

utca

69

LÖVÉSZ

utca

70

MALOM

utca

71

MARTINOVICS

utca

72

MÁTYÁS KIRÁLY

utca

73

MÉHÉSZ

utca

74

MENTA

utca

75

MODOK MÁRIA

tér

76

MÓRICZ ZSIGMOND

utca

77

MÖLLER ISTVÁN

utca

78

MUSKÁTLI

utca

79

ORBÁN

tér

80

PALÁNTA

utca

81

PANNÓNIA

utca

82

PAPRIKABÍRÓ

utca

83

PAPSZIGETI

út

Ady Endre út – Papszigeti köz között

84

PATAK

utca

85

PÁSZTOR

köz

86

PÁTRIÁRKA

utca

87

PÉTER PÁL

utca

88

PETŐFI

utca

89

PIAC

köz

90

PÜSPÖK

sor

91

RAB RÁBY

tér

92

RÁKÓCZI FERENC

utca

93

RAKODCZAY PÁL

utca

94

RÉTI

sétány

95

RÉV

utca

96

RÓMAI SÁNC

köz

97

RÓMAI VÁRKERT

utca

98

RÓZSA

kert

99

RÓZSA

köz

100

STÉGER FERENC

köz

101

STRAND

utca

102

STROMFELD AURÉL

utca

103

SZERB

köz

104

SZERB

utca

105

SZIGET

utca

106

SZKÍTA

köz

107

SZŐLŐ

köz

108

TEÁTRUM

utca

109

TELEP

utca

110

TEMETŐ

utca

111

TEMPLOM

tér

112

TINÓDI

köz

113

TISZTELETES

utca

114

TOLDI

utca

115

TÖRÖK

köz

116

ULCISIA

köz

117

VADKACSA

utca

118

VAK BOTTYÁN

utca

119

VÁRALJA

lépcső

120

VÁRDOMB

utca

121

VÁROSHÁZ

tér

122

VASTAGH GYÖRGY

utca

123

VÖRÖSMARTY

utca

124

VUK KARADZSICS

tér

125

ZENE

köz

126

ZRÍNYI

utca

127

WOLF GEDEON

utca

2. „B” övezet: 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet

A
Közterület neve

B
Közterület jellege

C
Megjegyzés

1

ACÉL

utca

2

ÁCHIM ANDRÁS

utca

3

ÁFONYA

utca

4

ÁG

utca

5

AGYAGOS

utca

6

AKÁCFA

utca

7

ALKONY

köz

8

ALKONY

utca

9

ALMA

utca

10

ALMÁS

utca

11

ÁLMOS

utca

12

ANNA

köz

13

ANNA

utca

14

APÁTI ABKAROVICS BÉLA

utca

15

ARADI

utca

16

ARASZ

utca

17

ÁROK

utca

18

ÁRPÁD

utca

19

ÁRVA

utca

20

ÁRVÁCSKA

utca

21

ÁRVALÁNYHAJ

utca

22

ÁSZOK

utca

23

ASZÚ

utca

24

ATTILA

utca

25

AVAR

utca

26

BABÉR

utca

27

BAGOLY

utca

28

BALÁZS ÁRPÁD

utca

29

BÁNÁTI SVERÁK

utca

30

BARACKOS

út

31

BARACKVIRÁG

köz

32

BARACKVIRÁG

utca

33

BÁRÁNY

utca

34

BARÁTSÁG

köz

35

BARCSAY JENŐ

tér

36

BARKA

utca

37

BAZSALIKOM

utca

38

BÉG

utca

39

BÉRC

köz

40

BÉRC

utca

41

BEREK

utca

42

BERKENYE

utca

43

BERKENYE

köz

44

BÍBOR

utca

45

BIMBÓ

utca

46

BIRS

köz

47

BODZA

utca

48

BOGÁNCS

utca

49

BOJTORJÁN

utca

50

BOKRÉTA

utca

51

BOKROS

utca

52

BOLDOG

utca

53

BOLDOGTANYAI

út

54

BOLGÁR

köz

55

BOLYGÓ

utca

56

BOR

utca

57

BORBOLYA

utca

58

BORÓKA

utca

59

BOROMISSZA TIBOR

utca

60

BORSIKA

utca

61

BORZ

utca

62

BOTOND

utca

63

BÖLCSÖDE

köz

64

BÖLÉNY

utca

65

BUBÁN

tér

66

BÚZAVIRÁG

utca

67

BÜKKÖS

köz

68

BÜKKÖS

part

Jobbágy utca - Dunakanyar körút között

69

BÜKKÖS PATAK

köz

70

CINCÉR

utca

71

CINKE

utca

72

CSABAGYÖNGYE

utca

73

CSALÁN

utca

74

CSALITOS

utca

75

CSALOGÁNY

utca

76

CSÁNYI

utca

77

CSAPÁS

utca

78

CSEND

utca

79

CSEREBOGÁR

köz

80

CSEREBOGÁR

utca

81

CSERESZNYÉS

út

82

CSERFA

utca

83

CSERJÉS

utca

84

CSERKÉSZ

utca

85

CSERMELY

utca

86

CSICSERKÓ

utca

87

CSIGA

köz

88

CSIPERKE

utca

89

CSIPKE

köz

90

CSIPKEBOGYÓ

utca

91

CSÍZ

utca

92

CSÓKA

utca

93

CSÓKA

köz

94

CSŐSZ

utca

95

CSÚCS

köz

96

CZOTTER ALADÁR

utca

97

DÁLIA

utca

98

DAMJANICH

utca

99

DEBRECENI

utca

100

DEÁK FERENC

utca

101

DELI ANTAL

utca

102

DÉZSMA

tér

103

DIÓFA

utca

104

DOBOZI

utca

105

DOMBALJA

utca

106

DOMBALJA

köz

107

DOMBOLDAL

köz

108

DOMBTETŐ

út

109

DONGÓ

utca

110

DÖMÖRKAPU

út

111

DR. CSÉBY ANTAL

utca

112

DR. NAGY LAJOS

utca

113

EGRES

köz

114

EGRES

út

Fogoly utca - Dunakanyar körút között

115

ELŐD

utca

116

EÖTVÖS

utca

117

EPER

köz

118

EPER

utca

119

ERDÉLYI

utca

120

ERDÉSZ

köz

121

ERDÉSZ

utca

122

ERDŐSOR

utca

123

ESŐ

utca

124

EZERJÓFŰ

utca

125

FÁCÁN

utca

126

FAGYAL

köz

127

FAGYÖNGY

utca

128

FAHÉJ

utca

129

FAKOPÁCS

utca

130

FARKAS

utca

131

FECSKE

utca

132

FEHÉRVÍZ

utca

133

FELHŐ

utca

134

FELLEG

utca

135

FELSŐ

köz

136

FÉNY

utca

137

FENYŐ

utca

138

FERTŐ

köz

139

FESTŐ

utca

140

FÉSZEK

utca

141

FIASTYÚK

utca

142

FLÓRIÁN

utca

143

FOGOLY

utca

144

FOLYONDÁR

utca

145

FORGÁCH

utca

146

FORRÁS

utca

147

FRANGEPÁN

utca

148

FÜGE

köz

149

FÜLEMÜLE

utca

150

FÜRJ

köz

151

FÜRJ

utca

152

FÜVES

utca

153

FÜZES

park

154

FÜZES

köz

155

FŰZFA

utca

156

GALAGONYA

utca

157

GALAMB

utca

158

GALÓCA

utca

159

GÉBICS

utca

160

GELLÉRT

utca

161

GÉM

utca

162

GERINC

utca

163

GERLE

utca

164

GESZTENYE

utca

165

GÓLYA

utca

166

GÓLYA

köz

167

GOMBA

utca

168

GOMBA

köz

169

GULYÁS

utca

170

GYEPES

utca

171

GYERTYÁN

utca

172

GYOPÁR

utca

173

GYÖKÉR

utca

174

GYÖRGY

utca

175

GYURGYALAG

utca

176

HAJNAL

köz

177

HAJNAL

utca

178

HAJÓ

utca

179

HAMVAS BÉLA

utca

180

HANGYA

utca

181

HARANGVIRÁG

utca

182

HARASZT

utca

183

HARKÁLY

utca

184

HARMAT

utca

185

HÁRSFA

utca

186

HÁRSLEVELŰ

köz

187

HATÁR

utca

188

HEGYALJA

utca

189

HEGYBÍRÓ

utca

190

HEGYMESTER

utca

191

HEGYMESTER

köz

192

HÉJA

utca

193

HÉRICS

utca

194

HERMELIN

utca

195

HÍD

utca

196

HILD

lépcső

197

HÓBOGYÓ

utca

198

HÓD

utca

199

HOLLÓ

utca

200

HORGÁSZ

utca

201

HORHOS

utca

202

HÓVIRÁG

utca

203

HÖRCSÖG

utca

204

HUBA

köz

205

HUBA

utca

206

HULLÁM

utca

207

HÚR

utca

208

IBOLYA

utca

209

INDA

utca

210

ÍRTÁS

utca

211

ÍJÁSZ

utca

212

JÁNOS

utca

213

JÁZMIN

utca

214

JÁZMIN

köz

215

JEGENYE

utca

216

JEGES

köz

217

JEGES

utca

218

JOBBÁGY

utca

219

JÓSIKA

utca

220

JÓZSEF

utca

221

JÓZSEF ATTILA

utca

222

KACOR

utca

223

KADA

köz

224

KADA

utca

225

KADARKA

utca

226

KAKUKK

utca

227

KAKUKK

köz

228

KÁLVÁRIA

út

229

KÁLVÁRIA

tér

230

KAMILLA

utca

231

KANKALIN

köz

232

KANKALIN

utca

233

KÁNYA

utca

234

KAPÁS

köz

235

KAPISZTRÁN

utca

236

KAPOCS

utca

237

KAPTATÓ

utca

238

KÁROLY

utca

239

KATONA JÓZSEF

utca

240

KAVICS

utca

241

KÉKESI

utca

242

KÉKI

utca

243

KENGYEL

utca

244

KERT

utca

245

KIKELET

utca

246

KIKERICS

utca

247

KILÁTÓ

utca

248

KISFORRÁS

utca

249

KLAPKA

utca

250

KÓCSAG

utca

251

KONDOR BÉLA

utca

252

KOPÁR

utca

253

KORONA

utca

254

KOVÁCS LÁSZLÓ

utca

255

KŐHEGYI

út

256

KÖKÉNY

utca

257

KÖLCSEY

utca

258

KÖMÉNY

utca

259

KŐRIS

utca

260

KÖRTE

utca

261

KÖRTE

köz

262

KÖVES

lépcső

263

KÖVES

utca

264

KÖVIDINKA

utca

265

KULACS

utca

266

KUN

utca

267

KURTA

utca

268

KÚT

utca

269

KUVIK

utca

270

LADIK

utca

271

LÁNCFŰ

utca

272

LAPOS

utca

273

LEÁNDER

utca

274

LEÁNYKA

utca

275

LEHEL

utca

276

LEHEL

köz

277

LEJTŐ

utca

278

LEPKE

utca

279

LÉVAI

utca

280

LEVÉL

köz

281

LÍRA

utca

282

LOMBOS

utca

283

LUTHER

tér

284

LYUBOJEVICS DEMETER

tér

285

MAGAS

utca

286

MAKKOS

utca

287

MÁLINKÓ

utca

288

MÁLNA

köz

289

MÁLNA

utca

290

MÁLYVA

utca

291

MANDULA

köz

292

MARGARÉTA

utca

293

MÁRIA

utca

294

MATHIÁSZ

utca

295

MEDVE

utca

296

MEGGY

köz

297

MEGGYFA

köz

298

MEGGYFA

utca

299

MEGGYVÁGÓ

utca

300

MENYÉT

utca

301

MEREDEK

utca

302

MESE

utca

303

MESTER

utca

304

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

305

MIMÓZA

utca

306

MIRTUSZ

utca

307

MOHA

utca

308

MÓKUS

köz

309

MÓKUS

utca

310

MORMOTA

utca

311

MORZSA

utca

312

MUFLON

utca

313

MUNKÁCSY

utca

314

MUSKOTÁLY

utca

315

MUST

köz

316

MUSTÁR

utca

317

MŰVÉSZ

tér

318

NÁDAS

utca

319

NAGY LAJOS

utca

320

NAGYBÁNYAI

utca

321

NAGYVÁRADI

utca

322

NAP

utca

Dunakanyar körút - Patak sor utca között

323

NAP

utca

Egres köz - Óvíz utca között

324

NAPFÉNY

utca

325

NAPOS

sétány

326

NAPRAFORGÓ

utca

327

NAPSUGÁR

köz

328

NÁRCISZ

utca

329

NASPOLYA

utca

330

NEFELEJCS

utca

331

NYÁR

utca

332

NYÁRFA

dűlő

333

NYERGES

utca

334

NYEST

utca

335

NYÍLHEGY

utca

336

NYÍRFA

utca

337

NYÚL

utca

338

NYUSZT

utca

339

ORGONA

utca

340

OSTOR

utca

341

OTHELLÓ

utca

342

ÓVÍZ

utca

343

ÖKÖRSZEM

utca

344

ÖLYV

köz

345

ÖLYV

utca

346

ŐRTORONY

utca

347

ÖSVÉNY

utca

348

ŐSZ

utca

349

ŐSZAPÓ

utca

350

ŐZ

utca

351

ŐZLÁB

utca

352

PÁFRÁNY

utca

353

PÁLMA

köz

354

PÁLMA

utca

355

PANORÁMA

út

356

PÁSZTOR

utca

357

PATAK

köz

358

PATAK SOR

utca

359

PATAKPART

utca

360

PATKÓ

utca

361

PATRON

utca

362

PÁZSIT

utca

363

PERC

köz

364

PERCZEL MÓR

utca

365

PERESZKE

utca

366

PETYINA

utca

367

PÉZSMA

utca

368

PILISI

utca

369

PILLANGÓ

utca

370

PILLANGÓ

köz

371

PINTY

utca

372

PIPACS

utca

373

PIPISKE

utca

374

PIRKADAT

tér

375

PIRKADAT

utca

376

PIRKADAT

köz

377

PISMÁNY

utca

378

PISZKE

köz

379

PITYPANG

utca

380

POCOK

utca

381

POMÁZI

út

Belterületen

382

POMÁZI

köz

383

PRÉS

köz

384

PRÉS

utca

385

PUSKIN

utca

386

PUTTONY

utca

387

RADNÓTI

sétány

388

RADNÓTI MIKLÓS

utca

389

RATKÓ

utca

390

REGE

utca

391

REKETTYE

utca

392

REMÉNY

utca

393

REMETE

utca

394

REPKÉNY

utca

395

RÉT

utca

396

RÉT

köz

397

REZEDA

utca

398

RÉZSŰ

köz

399

RIBIZKE

köz

400

RIBIZLI

utca

401

RIGÓ

utca

402

RINGLÓ

utca

403

RÓKA

köz

404

RÓKA

utca

405

RÓMAI SÁNC

utca

406

RÓMAI TÁBOR

köz

407

ROZMARING

utca

408

RÖVID

utca

409

RŐZSE

köz

410

RÜGY

utca

411

SÁNC

köz

412

SÁRFŰ

utca

413

SARKANTYÚ

utca

414

SARU

köz

415

SAS

utca

416

SÁSKA

utca

417

SIKLÓ

utca

418

SIRÁLY

utca

419

SÓLYOM

utca

420

SOM

utca

421

SÖRÉT

utca

422

SÖVÉNY

utca

423

SÜN

utca

424

SZAJKÓ

utca

425

SZALONKA

utca

426

SZAMÓCA

utca

427

SZÁRAZPATAK

utca

428

SZARKA

utca

429

SZARVAS

utca

430

SZARVAS

köz

431

SZATMÁRI

utca

432

SZÉCHENYI ISTVÁN

tér

433

SZEDER

utca

434

SZEGEDI

utca

435

SZEGÉLY

utca

436

SZEGFŰ

utca

437

SZÉL

utca

438

SZELES

utca

439

SZÉLSŐ

utca

440

SZÉNÁS

utca

441

SZERB KÁLVÁRIA

tér

442

SZIKLÁS

utca

443

SZILFA

utca

444

SZILVA

köz

445

SZIROM

köz

446

SZIROM

utca

447

SZIRT

utca

448

SZITAKÖTŐ

utca

449

SZIVÁRVÁNY

utca

450

SZMOLNICA

sétány

451

SZOBRÁSZ

utca

452

SZOFRICS PÁL

utca

453

SZŐKE LAJOS

utca

454

SZTELIN

utca

455

SZÚNYOG

utca

456

SZŰCS JÓZSEF

utca

457

SZÜRET

utca

458

SZÜRET

köz

459

TÁBOR

utca

460

TÁLTOS

utca

461

TAMBURA

köz

462

TAMBURA

utca

463

TÁMFAL

köz

464

TÁNCSICS MIHÁLY

utca

465

TARKA

utca

466

TÁRKONY

utca

467

TARSOLY

utca

468

TAS

utca

469

TATÁR

köz

470

TÁTIKA

utca

471

TAVASZ

utca

472

TEGEZ

utca

473

TÉL

utca

474

TEMPLOM

utca

475

TILINKÓ

utca

476

TISZAFA

utca

477

TISZTÁS

utca

478

TOBOZ

utca

479

TOLDI

köz

480

TÓMELLÉK

utca

481

TÖLGY

utca

482

TÖLGYFA

utca

483

TÖLGYFA

köz

484

TÖRÖK IGNÁC

utca

485

TÖRÖKVÖLGYI

út

486

TÖVIS

utca

487

TUJA

utca

488

TULIPÁN

utca

489

TÚZOK

utca

490

TÜCSÖK

utca

491

TŰZVIRÁG

utca

492

TYÚKOSDŰLŐ

utca

493

UNGVÁRI

utca

494

ÜDE

utca

495

ÜRGE

utca

496

ÜSTÖKÖS

utca

497

VACKOR

köz

498

VADÁSZ

utca

499

VADDISZNÓ

utca

500

VADŐR

utca

501

VADRÓZSA

utca

502

VADVIRÁG

utca

503

VAJDA LAJOS

utca

504

VÁNDOR

utca

505

VANÍLIA

utca

506

VARGÁNYA

utca

507

VARJÚ

köz

508

VÁRKONYI ZOLTÁN

utca

509

VÁSÁRHELYI PÁL

utca

510

VASÚTI

villasor

Szofrics Pál és Korona utca közötti szakasz

511

VASVÁRI PÁL

utca

512

VASVÁRI PÁL

köz

513

VÉRCSE

utca

514

VERÉB

köz

515

VESSZŐ

utca

516

VÉSZI ENDRE

utca

517

VEZÉR

köz

518

VILLÁM

utca

519

VINCELLÉR

köz

520

VIOLA

utca

521

VIRÁG

utca

522

VITÉZ

utca

523

VÍZMOSÁS

utca

524

VÖLGY

utca

525

VÖLGYI

út

526

VÖRÖSBEGY

utca

527

VÖRÖSGYŰRŰ

sétány

528

VUJICSICS TIHAMÉR

tér

529

WESSELÉNYI

utca

530

ZABLA

utca

531

ZÁPOR

utca

532

ZEFÍR

köz

533

ZENGŐ

utca

534

ZERGE

utca

535

ZERGEVIRÁG

utca

536

ZILAH

utca

537

ZIMMER JÁNOS

utca

538

ZIVATAR

utca

539

ZÖLD

utca

540

ZSÁK

utca

541

ZSÁLYA

köz

542

ZSÁLYA

utca

543

ZÚZMARA

utca

544

hrsz.: (9342/14)

utca


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 2. napjával.