Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 01
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (XII. …..) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet
hatályba nem lépéséről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése felhatalmazta és egyúttal kötelezte a kötelező feladatellátás keretében az önkormányzatokat, hogy a önkormányzati rendeletet alkossanak és meghatározzák a fizetendő térítési díjakat.
A közétkezetési szolgáltató által benyújtott árajánlat részletesen tartalmazza a gyermekek után fizetendő étkezési térítési díjak összegét a közüzemi szolgáltatási díjakra figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetési díj megemelésére kizárólag 2022. július 1. napjától van lehetőség, így a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szükséges dönteni.
Sorokpolány, 2021. december 1.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.