Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 31/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 31/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik – többek között – a védőnői ellátásról.
A védőnői feladatok ellátásáról Csákvár, Csákberény, Gánt, Vértesboglár települések a Csákvári Önkormányzati Társuláson keresztül feladat-ellátási szerződéssel gondoskodnak.
A védőnői körzetek felülvizsgálatra kerültek, amely alapján megállapításra került, hogy a II. körzetben a gondozottak száma meghaladta az ellátható létszámot, ezért a körzetek és így a rendelet módosítása indokolt.