Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2021. 12. 31

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148.§ (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

Erős Zoltán
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

1. melléklet

Intézményi térítési díjak
Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

131

Ebéd

271

Uzsonna

131

Összesen

534

Iskolai étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

156

Ebéd (napi 1 x étkező)

329

Uzsonna

156

Összesen

641

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.