Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetésért

a)2022. június 30-ig az 1. mellékletben
b)2022. július 1-től a 2. mellékletben
meghatározott térítési díjat kell fizetni.”

2. § A Rendelet

a) 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

Trencsényi Imre sk. polgármester Bakosiné Márton Mária sk.jegyző

1. melléklet

Intézményi térítési díjak 2022. június 30-ig

Intézménytípus

Nyersanyag norma (nettó) Ft

Térítési díj (kerekítve, bruttó) Ft

Óvoda 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

396

480

Óvoda 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna – diétás étkezés

466

565

Általános iskola napközi 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

467

565

Általános iskola napközi 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna- diétás étkezés

560

680

Általános iskola menza (csak ebéd)

335

405

Általános iskola menza (csak ebéd)-diétás étkezés

402

485

Középiskola menza (csak ebéd)

352

425

Középiskola menza (csak ebéd)-diétás étkezés

422

510

Arany János kollégium 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

525

635

Arany János kollégium 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna – diétás étkezés

630

760

Arany János kollégium 2 étkezés: reggeli, vacsora

388

470

Arany János kollégium 2 étkezés: reggeli, vacsora – diétás étkezés

466

565

Bölcsőde 4 étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

281

340

Bölcsőde 4 étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna- diétás étkezés

338

410

2. melléklet

Intézményi térítési díjak 2022. július 1-től

Intézménytípus

Nyersanyag norma (nettó) Ft

Térítési díj (kerekítve, bruttó) Ft

Óvoda 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

396

505

Óvoda 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna – diétás étkezés

466

590

Általános iskola napközi 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

467

595

Általános iskola napközi 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna- diétás étkezés

560

710

Általános iskola menza (csak ebéd)

335

425

Általános iskola menza (csak ebéd)-diétás étkezés

402

510

Középiskola menza (csak ebéd)

352

445

Középiskola menza (csak ebéd)-diétás étkezés

422

535

Arany János kollégium 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

525

665

Arany János kollégium 3 étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna – diétás étkezés

630

800

Arany János kollégium 2 étkezés: reggeli, vacsora

388

490

Arany János kollégium 2 étkezés: reggeli, vacsora – diétás étkezés

466

590

Bölcsőde 4 étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna

281

355

Bölcsőde 4 étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna- diétás étkezés

338

430