Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 17

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.17.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében egy hozzászólás időtartama legfeljebb 5 perc, kivéve a „kérdések, interpellációk, bejelentések” témakörnél, ahol a témafelvetésre és válaszhoz kapcsolódó nyilatkozatra legfeljebb 2 perc áll rendelkezésre.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés d) pontja hatályát veszti.

(3) Az SZMSZ 1. számú melléklete - a polgármesterre ruházott hatáskörök tekintetében - kiegészül a következő mondattal:

Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott, és a város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatásköröket. (2016. évi LXXIV. törvény)

(4) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet

8. melléklet