Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 28

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.27.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet

a) 8. §-ában az „állandó vagy ideiglenes jelleggel” szövegrész,

b) 9. § (1) bekezdésében az „állandó jelleggel végzett” szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schnobl Ferenc polgármester Dr. Berkovics Gergely jegyző