Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2021. évi eredeti előirányzatok módosítása a következők miatt szükséges:
Bevételek módosítása:
A működési bevételek módosítása a növénytermesztés, falugondnoki busz értékesítésének bevétele, kerekítési különbözet miatt növekedett.
Az önkormányzatok működési támogatásai is nőttek, a kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező támogatással és szociális tüzelőanyag támogatásban is részesült a község.
Közhatalmai bevételek növekedése, kommunális adóbevétel növekedése miatt.
Működési célú átvett pénzeszköz, a falunap megrendezésére kapott támogatás miatt nőtt.
Felhalmozási támogatás értékű bevételek a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok, WIFI4EU pályázati támogatás, és a falugondnoki busz értékesítése miatt lettek magasabbak.
Kiadások módosítása:
MFP keretében elnyert támogatás - személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó miatti változás.
Dologi kiadások: szociális tüzelőanyag vásárlás, MFP pályázatírás és projektmenedzsment feladatok, falunap megrendezése, falugondnoki busz értékesítés után fizetendő ÁFA, növénytermesztés kiadása.
Működési célra átadott pénzeszköz: cserkészek támogatása.
Tartalékba tervezés összege is növekedett.
Felújítások, beruházások összege is nőtt.