Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módostásáról

Hatályos: 2021. 11. 15- 2021. 11. 16

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módostásáról

2021.11.15.

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§‑ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 90.§ (3) bekezdésében, 92.§ (1) a) pontjában, 92.§ (2) bekezdésében, 115.§ (3) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a családsegítés vonatkozásában kiterjed Acsád, Bő, Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Iklanberény, Mesterháza, Meszlen, Nemesbőd, Pósfa, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Szeleste, Tompaládony és Vát településekre.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A családsegítést az önkormányzat a Répcementi Önkormányzati Társulás család- és gyermekjóléti szolgálatánál biztosítja.”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

6. § Ez a rendelet 2021. november 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 551,-Ft (ÁFA-t nem tartalmazza).”

2. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A kiszállítás díja: 94,-Ft/adag (ÁFA-t nem tartalmazza).”